Hämtar information

Halvförsäkring

Halvförsäkringen består av olika delar som ger dig ersättning för skador på bilen som du inte själv är ansvarig för. ​

Halvförsäkringen passar dig som har en ny bil med gällande personvagnsgaranti. Du kan även välja halvförsäkring om du har en äldre bil som du inte vill ha helförsäkringen.

Detta gäller halvförsäkringen för:

  • Stöldskada – någon stjäl saker från bilen eller hela bilen.
  • Brandskada – gäller för brand, blixtnedslag och explosion.
  • Glasskada – vid stenskott, om rutan spräcks eller krossas.
  • Maskinskada – vid fel på elektroniken eller motorhaveri. Din maskin- och elektronikförsäkring ersätter också följdskador.
  • Räddning – ser till att bilen, föraren och passagerare får transport om bilen eller föraren skadas under färd med bilen.
  • Rättsskydd – ersätter kostnader vid vissa tvister.

Maskin- och elektronik­försäkring

Maskin- och elektronikförsäkringen gäller tills bilen körts 12 000 mil. När bilen blir 8 år upphör försäkringen att gälla även om bilen körts mindre än 12 000 mil.

En självrisk

Om du råkar ut för en skada, exempelvis inbrott i bilen, där du behöver använda både bilförsäkring och hemförsäkring, betalar du bara en självrisk när du har din Dacia försäkrad hos oss.

Räkna och köp

Personnummer

Vi behöver ditt personnummer för att kunna ge dig rätt pris. Personnumret ger oss uppgift om din ålder, var du bor och hur länge du haft körkort.

Trafik

Täcker skada på personer, andra fordon och annans egendom som du orsakar vid krock. Självrisk 0 kr eller 1 000 kr om föraren är under 24 år vid skadetillfället.

Brand

Gäller för brand, blixtnedslag eller explosion. Självrisk 1 200 kr.

Stöld

Om bilen skadas vid inbrott eller om hela bilen stjäls. Vid rån av fordon eller fordonsnyckel ingår kristerapi. Grundsjälvrisk 1 800 kr. Se villkoret för detaljerad information.

Glas

För stenskott och andra glasskador som spräckta eller krossade rutor. Självrisk 1 800 kr eller 3 000 kr vid byte av ruta, 200 kr vid reparation. Endast 100 kr vid reparation hos Renault-/Daciaverkstad.

Räddning

Vid skada eller driftstopp täcker försäkringen kostnader för bärgning till närmaste märkesverkstad och transport av förare, passagerare och bagage. Gäller även för tillkopplat släp. Självrisk 1 500 kr.

Rättsskydd

Ersätter kostnader vid vissa tvister. Självrisk 20 % av kostnaden, minst 1 000 kr.

Maskin- och elektronik

För fel på elektroniken eller motorhaveri. Upphör när bilen fyller 8 år räknat från första registreringsdag, eller om den innan dess har körts mer än 12 000 mil. Detaljerad information i villkoren.

Vi hjälper dig

Har du frågor om försäkring? Ring eller mejla oss så hjälper vi dig.