Hämtar information

Självrisker

Självriskerna är en viktig faktor att ta hänsyn till när du väljer försäkringsbolag för din bilförsäkring. Här hittar du våra självrisker för privatägd personbil, villkor och vanliga frågor om bilförsäkringen. 

Självrisker för företag och transportbilar

Självriskerna som gäller för just ditt fordon hittar du i försäkringsbrevet.

Villkor

Självrisker

Har du redan en försäkring hos oss ser du vilka grundsjälvrisker du har valt i ditt försäkringsbrev.

Trafik 0 kr *
Brand 1 200 kr
Stöld 1 800 kr. Se villkor för mer information.
Glas 100 kr vid lagning av rutan hos Renault-/Daciaverkstad, 200 kr vid lagning av rutan hos annan verkstad, 1 600 kr eller 3 000 kr vid byte av ruta.
Räddning 1 200 kr
Rättsskydd 25 % av kostnaden, lägst 1 000 kr
Maskin- och elektronik Lägst 2 000 kr. Se villkor för mer information.
Vagnskada 3 000 eller 6 000 kr **

Tilläggspaket

​Vagnskadesjälvrisk vid djurkollision 0 kr
​Vagnskadesjälvrisk vid skadegörelse 1 000 kr
​Nyckelförsäkring 1 800 kr
Hyrbil 25 % av dygns- och kilometerkostnaden
​Olyckshändelse inne i bilen 1 500 kr


* Ungdomssjälvrisk 1 000 kr tillkommer om föraren är under 24 år.

** Självrisken för vagnskada gäller om din bil saknar giltig personvagnsgaranti (vagnskadegaranti). Har du giltig personvagnsgaranti gäller andra självrisker.

Vi hjälper dig

Har du frågor om försäkring? Ring eller mejla oss så hjälper vi dig.