Hämtar information

Självrisker

Självriskerna är en viktig faktor att ta hänsyn till när du väljer försäkringsbolag för din bilförsäkring. Här hittar du våra självrisker för privatägd personbil, villkor och vanliga frågor om bilförsäkringen. 

Självrisker för företag och transportbilar

Självriskerna som gäller för just ditt fordon hittar du i försäkringsbrevet.

Villkor

Självrisker

Om en skada orsakats av en förare som är yngre än 25 år tillkommer en extra ungdomssjälvrisk på 1 000 kr vid trafik- eller vagnskada.
Även vid vissa brott gäller försäkringen med särskild självrisk.
Har du redan försäkring hos oss ser du vilka självrisker du har valt i ditt försäkringsbrev.

Trafik 0 kr *
Brand 1 200 kr
Stöld 0 kr. Om du inte har ett aktivt och godkänt larm är självrisken 1 800 kr. Läs i villkoren för detaljerad information.
Glas 100 kr vid lagning av rutan.
1 600 kr vid byte av ruta.
Räddning 1 200 kr
Rättsskydd 25 % av kostnaden, lägst 1 000 kr
Maskin Lägst 2 000 kr. Se villkor för mer information.
Vagnskada 3 000 eller 6 000 kr **

Tilläggspaket

​Vagnskadesjälvrisk vid djurkollision 0 kr
​Vagnskadesjälvrisk vid skadegörelse 1 000 kr
​Nyckelförsäkring 1 800 kr
Hyrbil 25 % av dygns- och kilometerkostnaden
​Olyckshändelse inne i bilen 1 500 kr

Djurkollision

​Vagnskadesjälvrisk vid djurkollision 0 kr


* Ungdomssjälvrisk 1 000 kr tillkommer om föraren än under 24 år

** Självrisken för vagnskada gäller om din bil saknar giltig personvagnsgaranti (vagnskadegaranti). Har du giltig personvagnsgaranti gäller andra självrisker.

Vi hjälper dig

Har du frågor om försäkring? Ring eller mejla oss så hjälper vi dig.