Hämtar information

Om du inte är nöjd

Vi har som mål att ha försäkringsmarknadens nöjdaste kunder. Det händer givetvis ibland att någon kund har en annan åsikt än vi. Även om du är missnöjd med vårt beslut eller hantering av ett ärende, ska det vara enkelt att vara kund hos oss.​​​​​​

Prata med din handläggare

Ta alltid först kontakt med din handläggare. Ett samtal kan ge kompletterande uppgifter och eventuella missförstånd kan klaras upp.

Omprövning i vårt skaderåd

Upplever du att du inte får gehör för dina synpunkter hos din handläggare kan du begära en prövning i skaderådet. Begäran ska vara skriftlig och skickas till din handläggare, som sedan lämnar den vidare till skaderådet. Försök att vara så utförlig som möjligt och beskriv vad du är missnöjd med.

Kontakta Renault Försäkrings kundombuds­man

Du kan kostnadsfritt vända dig till Renault Försäkrings kundombudsman, en oberoende och fristående avdelning inom If, och få ditt ärende granskat.

  • Skicka in din begäran om prövning inom 12 månader.
  • Kundombudsmannen kan pröva de flesta typer av ärenden med undantag för ärenden som prövats eller är under prövning i någon extern nämnd eller i domstol.

Observera att ärenden som handläggs av TFF (Trafikförsäkringsföreningen) inte kan omprövas av kundombudsmannen. Önskar du ompröva ett sådant ärende, exempelvis en parkerings- eller smitningsskada, vänligen kontakta din handläggare.

Kontakta Renault Försäkrings kundombudsman

Varför är Renault Försäkrings kundombuds­man en del av If?

Renault Försäkring och If har samma kundombudsman. Det beror på att Renault Försäkring, inklusive Dacia Försäkring, ingår i If-koncernen sedan maj 2001.

Få ärendet omprövat av andra instanser

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

Nämndens avdelning för försäkringsfrågor prövar tvister inom försäkringsområdet. Nämnden prövar dock inte tvister rörande medicinska bedömningar. Endast privatpersoner kan vända sig till ARN. Anmälan till ARN måste göras inom ett år från det att du framfört ditt klagomål till If.

Telefon: 08-508 860 00

ARN

Personförsäkringsnämnden (PFN)

Nämnden prövar tvister gällande personförsäkring som kräver en medicinsk bedömning. Nämnden prövar även tvister som gäller avslag – helt eller delvis – på ansökan om individuell personförsäkring. Ansökan om prövning i PFN måste göras inom ett år från det att du lämnat in ditt klagomål till If.

Telefon: 08-522 787 20

PFN

Nämnden för rättsskyddsfrågor (FNR)

Nämnden prövar tvister inom rättsskyddsförsäkringen och motsvarande del i trafikförsäkringen. Anmälan till
FNR måste göras inom ett år efter det att du framfört ditt klagomål till If.

Telefon: 08-522 787 20

FNR

Trafikskadenämnden

Trafikskadenämnden är fristående från försäkringsbolagen och verkar för en enhetlig och skälig personskadereglering inom trafikförsäkringen. Vissa ersättningsfrågor är obligatoriska och ska alltid prövas av nämnden. If hjälper dig i samband med den obligatoriska prövningen. Det finns andra frågor där vi inte är skyldiga att inhämta yttrande. I dessa frågor kan du själv begära prövning hos Trafikskadenämnden via en särskild blankett som finns på Trafikskadenämnden eller deras webb.

Trafikskadenämnden

Om du vill ha ärendet prövat av domstol

Tag kontakt med närmaste tingsrätt för information. Om du har en rättsskyddsförsäkring hos oss gäller denna på samma villkor även vid tvist mot If. Tänk på att du måste begära detta, inom viss tid, den s.k. preskriptionstiden. Detta gäller även om ärendet är under prövning hos andra instanser. Tiden är olika lång beroende på bl.a. vilken lag och vilket eventuellt avtal som gäller i ditt ärende. Närmare information om gällande preskriptionstid just i ditt ärende kan du få av handläggaren hos oss.

Konsumenternas Försäkringsbyrå

Konsumenternas Försäkringsbyrå ger privatpersoner oberoende och kostnadsfri vägledning om försäkring, men prövar inte tvister.

Telefon: 0200-22 58 00

Konsumenternas Försäkringsbyrå

Läs även

Gränsöverskridande tvistlösning

Om du bor i ett annat EU-land kan EU-kommissionens onlineplattform också användas för ansökan till ARN, PFN och FNR.
EU-kommissionens onlineplattform


Dina rättigheter som konsument

Du kan få objektiv och kostnadsfri vägledning av olika konsument-organisationer. Läs mer om det här.

Konsumenterna

Konsumentverket

Vi hjälper dig

Har du frågor om försäkring? Ring eller mejla oss så hjälper vi dig.