Hämtar information

Om Dacia Försäkring

Vi är en märkesförsäkring och har blivit utvalda av Dacia att sälja och administrera försäkringar för Dacia person- och transportbilar i Sverige. Det innebär att vi alltid följer Dacias riktlinjer för hur bilen ska hanteras och är ensamma om att garantera att din Dacia repareras med Dacia Original på en auktoriserad Daciaverkstad. Vi hanterar också alla försäkringsärenden som är kopplade till Dacias Personvagnsgaranti.

Historien om Dacia Försäkring går tillbaka till 2008 då Renault Försäkring grundades som märkesförsäkring hos If i samarbete med Renault. Det nya bolaget fick då också i uppdrag att försäkra Daciabilar, men eftersom försäljningen ökade snabbt bestämdes 2014 att Dacia skulle få sin egen märkesförsäkring. Så även om vi är ett ungt bolag har vi som jobbar här stor erfarenhet av att hantera bilförsäkringar och hjälpa bilägare. Inte minst dig som kör Dacia.

Dacia Försäkring administreras av Renault Försäkring som ingår i If-koncernen. If Skadeförsäkring AB (publ), Säte: Stockholm, org.nr: 516401-8102 är försäkringsgivare. Ifs, och därmed Renault Försäkrings verksamhet står under tillsyn av Finansinspektionen och vår marknadsföring på denna sajt följer svensk lag.

Du hittar mer information om Ifs verksamhet på www.if.se under rubriken "Om If". Vill du kontakta Finansinspektionen går ni in på www.fi.se eller mejlar till finansinspektionen@fi.se

Vi hjälper dig

Har du frågor om försäkring? Ring eller mejla oss så hjälper vi dig.

Vill du bli uppringd?