Hämtar information

Hel­försäkring - täcker skador på din bil

Helförsäkringen är den mest omfattande försäkringen. När du har helförsäkring får du ersättning för plåt- och lackskador på din egen bil. Även om du orsakat dem själv.

  • Helförsäkringen tar hand om plåtskador och lackskador som kan ha uppstått vid exempelvis kollision, dikeskörning, nedblåsta träd eller annan skadegörelse på bilen.
  • Helförsäkring är till för dig som har en Dacia där Personvagnsgarantin inte längre ingår. Det inträffar när din bil är äldre än tre år. Vi rekommenderar helförsäkring även när din bil är lite äldre.

För ett bättre försäkringsskydd bör du komplettera med våra tilläggsförsäkringar. De vanligaste finns samlade i vårt Tilläggspaket och innefattar bland annat hyrbil och att du har 0 kronor i självrisk om du kolliderar med djur.

Räkna och köp

Personnummer

Vi behöver ditt personnummer för att kunna ge dig rätt pris. Personnumret ger oss uppgift om din ålder, var du bor och hur länge du haft körkort.

Trafik

Täcker skada på personer, andra fordon och annans egendom som du orsakar vid krock. Självrisk 0 kr eller 1 000 kr om föraren är under 24 år vid skadetillfället.

Brand

Gäller för brand, blixtnedslag eller explosion. Självrisk 1 200 kr.

Stöld

Om bilen skadas vid inbrott eller om hela bilen stjäls. Vid rån av fordon eller fordonsnyckel ingår kristerapi. Grundsjälvrisk 1 800 kr. Se villkoret för detaljerad information.

Glas

För stenskott och andra glasskador som spräckta eller krossade rutor. Självrisk 1 800 kr eller 3 000 kr vid byte av ruta, 200 kr vid reparation. Endast 100 kr vid reparation hos Renault-/Daciaverkstad.

Räddning

Vid skada eller driftstopp täcker försäkringen kostnader för bärgning till närmaste märkesverkstad och transport av förare, passagerare och bagage. Gäller även för tillkopplat släp. Självrisk 1 500 kr.

Rättsskydd

Ersätter kostnader vid vissa tvister. Självrisk 20 % av kostnaden, minst 1 000 kr.

Maskin- och elektronik

För fel på elektroniken eller motorhaveri. Upphör när bilen fyller 8 år räknat från första registreringsdag, eller om den innan dess har körts mer än 12 000 mil. Detaljerad information i villkoren.

Vagnskada

Gäller för plåt- och lackskada som kan uppstå vid kollision, singelolycka eller skadegörelse. Självrisk 3 500 kr eller 6 000 kr.

Vi hjälper dig

Har du frågor om försäkring? Ring eller mejla oss så hjälper vi dig.

Vill du bli uppringd?