Hämtar information

Tilläggsförsäkringar för transportbilar

Halv- och helförsäkring kan kompletteras med tilläggsförsäkring för Dacia transportbil – ett enkelt sätt att undvika onödiga utgifter och slöseri med tid.

Hyrbil och Avbrottsförsäkring

Försäkringen ersätter kostnaden för hyra av bil i de länder där Grönt Kort gäller om bilen inte kan användas på grund av skada som är ersättningsbar enligt villkoren. Ni måste ha minst halvförsäkring hos oss för att få kunna lägga till hyrbilsförsäkring.

Ni får ersättning under den tid det tar att reparera den skadade bilen, dock längst i 65 dagar. Ni får ersättning med 3/4 av den sammanlagda dygns- och kilometerkostnaden (inte för drivmedel) för en standardutrustad bil som storleksmässigt motsvarar den försäkrade bilen.

Har ni inget behov av hyrbil kan ni istället välja att ta ut 400 kronor per dygn i avbrottsersättning.

Produktinformation Hyrbilsförsäkring

Självrisk­eliminering djur­kollision

Med denna försäkringen behöver ni inte oroa er för vagnskadesjälvrisken. Den täcker hela beloppet vid kollision med djur, oavsett vilket. Dessutom får ni ersättning för skador på kläder som bars vid olyckan. Maximal ersättning för kläder är 2 000 kronor.

Produktinformation Självriskeliminering djurkollision

Dacia Försäkring Care

Denna försäkring är för föraren och passagerarna.

  • Dacia Försäkring Care ger dig och dina passagerare tillgång till kvalificerad, individanpassad specialistvård och rehabilitering på något av de privatsjukhus som ingår i vårt nätverk.
  • Försäkringen gäller alla i bilen – upp till modellens maxantal – och ansvarstiden är fem år från olyckstillfället.
  • Dacia Försäkring Cares individanpassade vård garanterar att du får exakt den hjälp som krävs för en snabb rehabilitering, vare sig det handlar om operation, sjukgymnastik eller hjälpmedel.

Produktinformation för Dacia Försäkring Care

Gods, verktyg och prov­kollektion

Denna försäkring gäller för skador på eget gods, verktyg och provkollektioner som transporteras i bilen. Försäkringen kan även gälla för verktyg och provkollektioner vid uppehåll i transporten då de förvaras i fordonet eller används på arbetsområdet. Försäkringen hanteras av If Skadeförsäkring. Ring 0771 560 000 om du vill köpa försäkringen eller om du har frågor om den.

Vi hjälper dig

Har du frågor om försäkring? Ring eller mejla oss så hjälper vi dig.

Vill du bli uppringd?